BEXPERTS за ексклузивни резултати

“BExperts” е екип от експерти-професионалисти, които имат нов стандарт при подхода си към бизнес консултирането и обученията. Сред силните страни на компанията е свързване на практиката с конкретната нужда на клиента и ангажиране с резултатите на проекта. Провежданите обучения са с реален практикум, с включена индивидуална "обратна връзка" в реални условия на всеки участник

Нашите отличителни черти

{"slidedots":"true","slidearrows":"false","slidespeed":"1500","slideautoplay":"true","slideautoplayInterval":"3000","slidesColumn":"3","slidesScroll":"1","rtl":"false","infinite":"true","centermode":"false"}

Услуги

Бизнес развитие

Бизнес развитие

Продажби

Продажби

Екипи

Екипи

Обучения

Алгоритъм и новаторски подход в управлението на екипите.  Вижте повече

Работещо търговско поведение за постигане на високи резултати.  Вижте повече

Алгоритъм и ефективно поведение на медицинския представител за постигане на високи резултати.  Вижте повече

Кръгла маса и диспути

Алтернативна гледна точка и нови идеи за разтеж на бизнеса ви.  Вижте повече