Медицински представители

Медицински представители

Ефективно поведение на медицинския представител

  • Отличителни качества на медицинския представител.
  • Специфика на работата с лекари.
  • Стъпки за постигане на желаните резултати.

Цена: 159 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

Ефективно поведение на медицинския представител – ролеви игри

  • Прилагане теорията в ролеви игри.
  • Проиграване на реални професионални казуси.
  • Анализ и план за бъдещи действия.

Цена: 159 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

Брой участници в обученията 8 – 12 човека.

Място на провеждане: София, ул. „Георг Вашингтон“ 13, ет.2

Обученията ще се провеждат както в работни дни, така и в почивни.

Виж в календара.