Мениджъри

Търговски мениджъри и супервайзори на екипи

Ефективно управление на екипи

  • Качества на съвременния търговски мениджър.
  • Подготовка и индивидуално развитие.
  • Алгоритъм – стъпки на Ефективното управление на екипи.

Цена: 299 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Ефективно управление на екипи – ролеви игри

  • Прилагане теорията в ролеви игри.
  • Проиграване на реални казуси.
  • Анализ и план за бъдещи действия.

Цена: 299 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Мениджърът – лидер и обикновен човек в едно цяло.

  • Лидер ли съм? Отличителни белези.
  • Какво е екипна работа за постигане на високи резултати.
  • Най-често срещани митове, които пречат на съвременния мениджър.

Цена: 299 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Брой участници в обученията 8 – 12 човека.

Място на провеждане: София, ул. „Георг Вашингтон“ 13, ет.2

Обученията ще се провеждат както в работни дни, така и в почивни.

Виж в календара.