Tърговски представители

Tърговски представители

Ефективно поведение на съвременния търговец

 • Качества на съвременния търговец.
 • Алгоритъм на продажбите.
 • Стъпки на продажбата.
 • Особености на търговската комуникация.
 • Следпродажбени действия.

Цена: 159 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Ефективно поведение на съвременния търговец – ролеви игри

 • Прилагане теорията в ролеви игри.
 • Проиграване на реални професионални казуси.
 • Анализ и план за бъдещи действия.

Цена: 159 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Търговец – Призвание или професия?

 • Отличителни качества на търговеца.
 • Развитие на потенциала и уменията на успелия търговец.
 • Успешна реализация и постигане на високи резултати.

Цена: 159 лв.

Бонус: Цената включва 1 час Обратна връзка в реална работна обстановка от експерт с всеки участник.

Продължителност: 1 работен ден /10:00ч. – 18:00ч./

 

Брой участници в обученията 8 – 12 човека.

Място на провеждане: София, ул. „Георг Вашингтон“ 13, ет.2

Обученията ще се провеждат както в работни дни, така и в почивни.

Виж в календара.