Услуги

Бизнес развитие

Разрастване

на чужди пазари.

Лансиране

и налагане на нови продукти
на пазара.

Справяне с кризисни ситуации -

загуба на продажби и пазарни позиции на продукт/и.

Продажби

Разработване

и реализиране на търговска
политика и стратегия.

Увеличаване на пазарен дял

чрез увеличаване на продажбите (напр. при разрастване на чужди пазари и налагане на марка продукти).

Промяна

на съществуваща търговска политика и стабилизиране на продажбите
(напр. при кризисна ситуация).

Екипи

Изграждане на търговски екип

Подбор. Обучение. Въвеждане. Обратна връзка. Развитие. Резултати.

Изграждане на медицински екип

Подбор. Обучение. Въвеждане. Обратна връзка. Развитие. Резултати.

Подготовка

и обучение на мениджъри
за всякакви нива.

Подготовка

и обучение на супервайзери
(търговски и медицински екипи).

Синхронизиране

на търговската и маркетинговата
политика.

Примерни цени и срокове

Проект “Разрастване на чужди пазари”

Експерт от “BExperts” изпълнява позицията на мениджър бизнес развитие за съответната компания, плюс бонус по договаряне за постигнати резултати.

Продължителност на проекта минимум 1 година.

Проект “Лансиране и налагане на нов продукт”

Експерт от “BExperts” изпълява позицията на мениджър за съответния продукт, плюс бонус по договаряне за постигнати резултати.

Продължителност на проекта минимум 1 година.

Проекти "Продажби и екипи"

За всички проекти, свързани с продажби и екипи, експерт от “BExperts” изпълнява позицията на търговски мениджър, плюс бонус по договаряне за постигнати резултати.

Продължителност на проекта минимум 6 месеца.

Имате нужда от повече информация?
Свържете се с нас